Jumaat, 14 Disember 2007

MTS

MAJLIS TARBIYAH SAMER –MTS


Majlis Tarbiyah Samer (MTS) adalah suatu Jawatankuasa Penyelarasan yang akan diwujudkan bagi memantau serta melaksanakan matlamat dan objektif Pelan Induk Tarbiyah Samer .


AHLI PANEL MTS

Pengetua
GPK Akademik
GPK HEP
Semua Guru Badar
Warden Tarbiyah Asrama
Ketua Panitia Pendidikan Islam
Ketua Panitia SMA
Ketua Panitia B.Arab
Ketua Guru Disiplin
Guru Kanan Kokurikulum
Penyelaras Kaunseling

CARTA ALIRAN KERJA MTS

Merangka Pelan Induk Tarbiyah Samer (Mulai Ogos 2006)


Mengadakan Persidangan Mingguan /Bulanan /Tahunan
Ahli Panel MTS (Mulai November 2006)


Membuat Pemurnian Terhadap Matlamat dan Objektif
Pelan Induk Tarbiyah Samer (Mulai November 2006)


Mengadakan Taklimat ,Penerangan dan Dialog Kepada
Sasaran Berkenaan Pelan Induk Tarbiyah Samer (Mulai Januari 2007)


Menguatkuasakan serta Membuat Penilaian Berterusan
Mengenai Keberkesanan Pelaksanaan (Mulai Januari 2007)

Tiada ulasan: