Jumaat, 14 Disember 2007

MATLAMAT

MATLAMAT
PELAN INDUK TARBIYAH SAMER

· Sebagai satu usaha yang berterusan bagi menjamin dan memantapkan ilmu Allah dan Sunnah Rasulullah berkembang sepanjang zaman untuk diamalkan dalam kehidupan seharian bagi melahirkan muslim sejati yang mampu menegakkan syariat Allah di muka bumi ini.

· Berperanan sebagai sumber rujukan bagi penggubalan dan pelaksanaan Misi dan Visi Sekolah Agama Menengah Rawang

· Menekankan metodologi pencegahan serta tidak akan mengubah atau mengenepikan peraturan lain yang sedang digunapakai di sekolah dan asrama


OBJEKTIF
PELAN INDUK TARBIYAH SAMER

· Membentuk bi’ah Islamiyah yang diredhai Allah dalam persekitaran Samer.

· Dalam rangka kesinambungan melaksanakan cita cita dan harapan penubuhan SAM JAIS iaitu melahirkan muslim beriman ,beramal dan muttaqi.

· Merangka etika /garis panduan (Kod Tarbiyah Samer) yang jelas dan menyeluruh .

Tiada ulasan: