Sabtu, 8 Disember 2007

IKRAR


IKRAR TARBIYAH SAMER

DENGAN NAMA ALLAH ,
KAMI BERIKRAR ,AKAN MEREALISASIKAN
MISI DAN VISI SAMER ,BERTERASKAN KEPADA
AL QURAN DAN AS SUNNAH ,
BERDASARKAN PRINSIP PRINSIP BERIKUT,


PERTAMA

MENGANGKAT MARTABAT TARBIYAH ,
SEBAGAI TERAS KECEMERLANGAN DAN KEHEBATAN

KEDUA

MELETAKKAN KEBERKESANAN TARBIYAH ,
SEBAGAI KAYU UKUR KEJAYAAN

KETIGA

MENJADIKAN PELAN INDUK TARBIYAH SAMER ,SEBAGAI GARIS PANDUAN
PEMBANGUNAN MODAL INSAN

Tiada ulasan: