Selasa, 18 Disember 2007

BIDANG TUGAS

BIDANG TUGAS
AHLI PANEL MAJLIS TARBIYAH SAMER1
Mengadakan Persidangan Bulanan


2
Penerangan, Taklimat , Dialog, Bengkel


3
Membuat Pemantauan Berterusan


- Mengumpul maklumat mengenai pematuhan atau perlanggaran terhadap Kod Tarbiyah Samer serta penyelesaiannya.
-Membincangkan tahap kefahaman warga Samer terhadap Pelan Induk Tarbiyah Samer serta penyelesaiannya
-Membuat penambahbaikan terhadap Pelan Induk Tarbiyah Samer serta menilai keberkesanan pelaksanaan Kod Tarbiyah Samer
- Menganjurkan sesi penerangan /taklimat /dialog /bengkel mengenai Pelan Induk Tarbiyah Samer kepada semua guru ,staf ,BKP,MKP,PRS dan semua pelajar

Borang MTS ‘A’
-mengumpul laporan /aduan terhadap perlanggaran Kod Tarbiyah Samer

Borang MTS ‘B’
--mengumpul maklumbalas dan cadangan penambahbaikan terhadap Kod Tarbiyah Samer

Borang
MTS ‘C’ 
-Suatu notis yang menyatakan perlanggaran terhadap KTS

Tiada ulasan: