Selasa, 30 November 2010

HURAIAN KOD TARBIYAH SAMER (KTS) – PERGAULAN BEBAS /PENCEGAHAN ZINA

SITUASI YANG MENGGALAKKAN PERGAULAN BEBAS DI SAMER

Pergaulan bebas dalam kalangan pelajar boleh atau biasa berlaku apabila :

 -ada guru atau tiada guru di dalam kelas .

 -aktiviti kokurikulum sedang dilaksanakan.

 -mengadakan jamuan 

 -melaksanakan urusniaga.

 -perbincangan/mesyuarat

 -semasa perbincangan program /aktiviti.

 -aktiviti kelas persediaan/prep. Asrama

 -pelajar berada di dalam kelas semasa proses P&P.

Tiada ulasan: