Selasa, 30 November 2010

HURAIAN KOD TARBIYAH SAMER (KTS) – PERGAULAN BEBAS /PENCEGAHAN ZINA

PERLAKUAN DI SAMER YANG DIKATEGORIKAN SEBAGAI PERGAULAN BEBAS /MENGHAMPIRI ZINA

Ia boleh terjadi apabila dilakukan sama ada secara tertutup atau terbuka /secara tersembunyi atau di khalayak ramai secara berdua /lebih  seperti berikut :

-memanggil pelajar berlainan jantina tanpa sebab yang kukuh dan sebab kecemasan.

 -berbual dengan pelajar berlainan jantina tanpa sebab yang kukuh dan sebab kecemasan .

 -pelajar berlainan jantina mengadakan perjumpaan /perbincangan /jamuan /kerja /tugasan/aktiviti perniagaan /sukan /LDK /Lawatan/ latihan /kelas tambahan tanpa kehadiran guru dari mula hingga selesai.

 -mengganggu /mengejek pelajar berlainan jantina.

 -menyampaikan mesej/maklumat secara bertulis .@ elektronik kepada berlainan jantina. 

Tiada ulasan: